Xin Quẻ trạng Lường

Phàm nhân phong lực tiến hành châu Bất phạ sân sân xuất hải ngung Cơ hội thử thời quân mạc thất Nhất tiên thành cử nhất thiên thu
Quẻ 1Quyển tận phù vân kiến thái dương

Cửu châu tứ hải cộng thanh quang

Tri quân cầu vấn công danh lợi

Trang tụng hôn nhân sự sự xươngDịch ThơCuốn hết mây đen thấy mặt trời

Chín châu bốn biển sáng nơi nơi

Hiểu người xin quẻ cầu danh lợi

Kiện tụng hôn nhân việc gặp thờiGiảiCông danh tới, tài lợi thành, kiện thì thắng, hôn nhân nhanh, gia trạch yên ổn.
Quẻ 2Thời lai bất dị mộc phùng xuân

Tài lợi thanh danh tự thử tân

Thuỷ lục tầng tầng thần bảo hộ

Do quân tâm niệm hợp Châu TrầnDịch thơGặp thời như cây gặp mùa xuân

Tài lộc tiếng hay phát triển dần

Đi ngược về xuôi thần bảo hộ

Như lòng ước nguyện hợp Châu TrầnGiảiThời phùng chí, thanh danh mỹ, thông hanh tốt, vạn sự hỷ, gia trạch bình yên.
Quẻ 3Du sơn thái dược nhất tiên ông

Thụ ngã hoàn đan phấn ngoại hồng

Bách bệnh thử thân giai khả rũ

Bệnh như bất rũ tố gian hùngDịch thơLên non hái thuốc lại gặp Tiên

Cho ta thuốc Thánh được mấy viên

Uống vào trăm bệnh đều tiêu tán,

Không khỏi là do kẻ đảo điênGiảiNgười giúp ta, cần phòng xa, giữ mình tốt, tránh gian tà kẻo bị lừa, nên làm phúc.
Quẻ 4Phàm nhân phong lực tiến hành châu

Bất phạ sân sân xuất hải ngung

Cơ hội thử thời quân mạc thất

Nhất tiên thành cử nhất thiên thuDịch thơGiương buồm rẽ sóng vượt ra khơi

Chẳng sợ cuồng phong giữa biển trời

Cơ hội đến rồi đừng để lỡ

Làm ngay chốc lát để ngàn đờiGiảiĐắc nhân lực, ngoại vô ưu cầu thử nhật, mạc đình lưu.
Quẻ 5Kim liên huynh đệ bất như tiền,

Quân thả thâm tư nhiên bất nhiên

Lập chí vi nhân hoàn hữu nhật

Cao môn châu lí khách tam thiênDịch thơAnh em ngày nay khác trước đây,

Chẳng như mình tưởng đã bao ngày

Có chí làm nên rồi có lúc

Cửa cao nhà rộng khách nhiều thayGiảiKhông nhờ được người thân, tự lực thì hơn, về hậu thì tốt, có danh giá về sau.
Quẻ 6Tạc nhật sơn gian đối dịch kỳ

Tưởng lai cục thế kết chung tri

Đẩy xe thúc mã xung đầu pháo

Đắc ý huyên huyên thắng thử thìDịch thơSớm mai lên núi đối bàn cờ

Tưởng kết thúc ngay chẳng phải chờ

Dốc mã dồn xe lên nước pháo

Mừng vui đắc thắng thật không ngờGiảiSự ngẫu nhiên, xuất bất ý, tuy đắc thắng, phi cửu lợi.
Quẻ 7Thiên niên ngư dược dục thành long

Hốt kiến ngư ông bố võng lung

Tận lưu phấn thân la võng phá

Vũ môn cấp lãng nhậm hoành tùngDịch thơNgàn năm cá chép muốn thành rồng

Bất chợt ngư ông bổ lưới vòng

Hết sức quẫy vùng trong mắt lưới

Qua bao tầng sóng mới thong dongGiảiVừa mới đi, đã bị nạn, nhưng không lo, sau thành đạt.
Quẻ 8Tân phu mạc chi công dưỡng tạo

Lão cô bất hiếu chỉ thanh lườm

Hiền lang liện khuyến tâm nhẫn nại

Hậu nhật quyền hành ngã thiện tâmDịch thơDâu mới chưa hay nết mẹ chòng

Mẹ chồng chẳng dạy, chỉ lườm trông

Nhờ được chồng hiền khuyên nhẫn nại

Sau này quyền thế được thong dongGiảiTrước rất khó khắn, bị chê trách, được quý nhân giúp đỡ, mọi việc sẽ ổn.
Quẻ 9Phú gia nhi tử tính nguyên kiêu

Vị thụ cơ hàn tại nhất triều

Thử nhật bị cương nan nhẫn nại

Tất sinh xúc giác thử nhà phaoDịch thơCon cái nhà giàu tính rất kiêu

Chưa từng gian khổ bởi nuông chiều

Ngày nay gặp khó không kiên nhẫn

Đầu nọ mỏ kia lắm chuyện liềuGiảiNên nhẫn nại, chẳng tranh giành, gặp việc khó giữ yên lành, chưa từng chịu gian khổ, nếu không kiên nhẫn hà tất sinh lắm chuyện lôi thôi, phải cẩn thận giữ mình.
Quẻ 10Bạch vân cao hữu nhân gia tại

Tất thị tiên cư bộ vãng lâm

Bất quải trần gian thân bất toại

An năng dực thượng kỷ thiên tầmDịch thơỞ chốn mấy cao có một nhà,

Chắc rằng tiên sẽ xuống cùng ta

Chẳng ngại phàm trần không yên ổn

Chắp cánh bay tìm vạn năm xaGiảiKiến nhân hữu, mạc tự cầu, khả thủ phận, mạc qua đầu, không nên vội theo ngay.
Quẻ 11Tửu chung như đệ hựu như huynh

Nghĩa hợp châu trần nhậm tuý tinh

Sự hậu kim đồng nan biện giải

Rong phu tục tử tớ thường tìnhDịch thơNgồi cùng mâm rượu với anh em

Hợp gu quẻ chấn đã xoay vần

Sau chuyện kim đồng ai giải được

Những kẻ phàm phu chuyện thường tìnhGiảiTrước đã nhất trí, sau được lời, bỗng chốc lại thay đổi nhưng việc sẽ chính đáng.
Quẻ 12Mãn sơn cao lộc bất như tòng

Tiết thảo trường thanh lịch vạn đông

Chi thượng hữu sào thư bạch hạc

Thanh văn ư thượng cửu thiên khôngDịch thơCây mọc đầy rừng chẳng bằng thông

Trải qua gió rét vạn mùa đông

Trên cành có tổ chim bạch hạc

Tiếng kêu văng vẳng ở trên không

GiảiTrọng tài lành, danh lợi đạt, phúc lộc hậu, hôn nhân tốt.
Quẻ 13Tư thời tiệm tiệm tỉnh minh minh

Hà tất cầu danh vẫn thánh linh

Thế sự như quân nhân diệc nguyện

Xà đầu long vĩ bội tài đinhDịch thơLúc này việc sẽ sáng dần dần

Chẳng phải cầu xin hỏi thánh thần

Việc đời rồi sẽ như ước nguyện

Đuôi rồng, đầu rắn lợi tài nhânGiảiSự kiến minh, hà vấn linh, thời dĩ động, đắc tài đinh, tháng 3, tháng 4 phát tài lộc thêm người.
Quẻ 14Nhĩ chỉ vu điền tác lão nông

Xuân minh cam vũ lợi hoà phong

Gia chung báo mãn giai hoà lạc

Tức phụ thê nhi thiện sự ôngDịch thơLàm ruộng lâu năm hoá lão nông,

Xuân sang mưu ngọt lợi cây trồng

Trong nhà no ấm đều vui vẻ

Vợ con sinh nở đẹp lòng ôngGiảiSinh lợi cát hợp thiên thời, gia sự hảo, hôn nhân thành.
Quẻ 15Nhất kiến nhân gia nhất mỹ nhân

Chủ trương tác ngã dự hoà thân

Tiểu nhi trưởng đại nghi gia thất

Vị bốc hà do hợp Tấn TầnDịch thơLại thấy gần nhà một gái xinh

Ý muốn cùng ta lập gia đình

Trẻ đã lớn khôn cho xây dựng

Nếu hỏi có nên rất thuận tìnhGiảiLợi khả kiến, vị đắc thu, tụng vị khả, hôn nhân thành.
Quẻ 16Thử hướng giai do nhất bệnh nhân

Bất tu cầu đảo tự hồi xuân

Giữ ngô tu đính toàn kỳ tác

Nhất phiến sinh hoàng tấn ngũ châuDịch thơMuốn hỏi tại sao một bệnh nhân

Chẳng nên cũng lễ tự khỏi dần

C ta muốn biết tuần nào đến

Một miếng xênh tre gõ năm lầnGiảiTài khí thiển, bệnh giả nan, tụng đắc lực hôn nhân an, phòng có tang.
Quẻ 17Kim niên thế sự dị đương niên

Khẩu thuyết nhiên nhiên ý bất nhiên

Thiên tình chí thân do kế lợi

Huống ư thử ngoại khải vô biênDịch thơNăm nay việc đời khác năm xưa

Miệng nói thế này ý thế kia

Tính tốt thấy thân tìm mưu lợi

Bề ngoài sao biết chuyện đong đưaGiảiSự đa biến, hữu vô tình, tụng vị chỉ, bệnh vị thanh.
Quẻ 18Đào hồng liễu lục hảo xuân quang

Nhật noãn phong hoà giác tiệm tàng

Khải đãn kỳ viên vi thắng cảnh

Sơn lâm hà sứ bất phân phươngDịch thơXuân sang đào liễu cùng đua tươi

Gió mát cây xanh bới nắng trời

Chẳng những vườn ta là cảnh đẹp

Rừng núi đâu đâu cũng tốt bờiGiảiSự cập thời, hôn hựu nghi, bệnh tương dũ, tụng hoà hay.
Quẻ 19Mang mang hải thuỷ dục liên thiên

Viễn viễn thừa phong nhất chỉ thuyền

Thuỳ vấn dục tương hà xứ tài

Hương tâm cực mục cách ba yênDịch thơTrên trời dưới biển nước mênh mông

Thuyền giấy xa xa gió thổi nhanh

Nào biết thuyền này đâu là bến

Mắt nhìn sóng vỗ dạ sao đànhGiảiCảnh buồn rầu thấy đau lòng, không tài lợi, chẳng nên đi; chớ nên xâm phạm của ai.
Quẻ 20Cuồng phong cổ phó ba đào lãng

Tứ xứ thương nhân bất kiến quy

Thiên mệnh tại nhân nhân luỵ cập

Khả lân thê tử vọng hoàng miDịch thơGió mạnh ầm ầm sóng dâng cao

Chẳng thấy người buôn ở chốn nào

Mệnh trời âu cũng vì ta nữa

Vợ con trông ngóng lệ tuôn tràoGiảiKhông đi bộ, chẳng đi thuyền, chỉ nên ở nhà, không nên cưỡng, cảnh tượng nguy hiểm gian nan vất vả, vợ con trông chờ.
Quẻ 21

Thử lai cầu hướng xuất hà tâm

Bất tỷ nhân gian dịch kiến lâm

Phạt nhĩ hoả du tam thập lạng

Hinh hương tam bách nhất thiên kim

Dịch thơ

Đi lễ mà sao lại khác lòng

Chẳng như người thế bậc thần thông

Ta phạt dầu đèn ba trăm lạng

Hương thơm ba nắm một ngàn vàng

Giải

Lòng không thành nên bị phạt, phải tạ lỗi, không trái ý, đi lễ không thành tâm, bị Thánh phạt.

Quẻ 22

Thử lai cầu bốc vị kiền thành

Thả tam hồi ra lý tính tình

Huyền dục cánh y tam nhật hậu

Cánh lai cầu bốc tiện phân minh

Dịch thơ

Đi lễ cầu xin chẳng thành tâm

Về nhà suy nghĩ sửa lỗi lầm

Thành tâm đổi áo 3 ngày nữa

Trở lại kêu xin tỏ trăng rằm

Giải

Nên bái tạ, hãy về nhà, ra ngày rằm bói không sai, sau 3 ngày đến lễ.Quẻ 23

Thánh mẫu triều thiên giá vị hoàn

Tín gia thành ý thả đình khoan

Hươn đăng nghiêm thiết loan chi tái

Tái bái cầu chi bảo cát an


Dịch thơ

Thánh mẫu triều thiên kiệu chưa về

Tín chủ thành tâm trước bệ thờ

Đền nhang chờ đợi xe loan tới

Lại lễ thì ngài sẽ bảo cho

Giải

Ngài chầu trời, chủ tạm chờ, đèn hương đợi sẽ chỉ cho

Quẻ 24

Nhàn khán mai tuyết lưỡng tranh xuân

Khả thử kim thời vị lợi nhân

Dĩ lợi bách ban giai vị thử

Tài tâm tương động khả tường chân

Dịch thơ

Ngồi xe mai tuyết chúng đua chen

Ví tự con người vị lợi riêng

Chỉ vì mối lợi sinh lắm chuyện

Đồng tiền tác động dạ sao yên

Giải

Nên cẩn thận, phòng gian nhân, cần thủ thân, nên giữ mồm.

Quẻ 25

Trượng lê huê bộ quá kiều đông

Đối diện sơ thăng nhật chính hồng

Mãn thuỷ ánh lai y nhiễm tử

Thử thân đại chí đắc phiên long

Dịch thơ

Chống gậy đi trên chiếc cầu đông

Đối diện mặt trời toả ánh hồng

Bóng nước chiếu nên mầu đỏ tía

Như người chí lớn được cưỡi rồng

Giải

Xuất hành tốt, tài danh nên, bệnh kiện qua, các việc tốt.

Quẻ 26

Báo lai tức phụ hảo nam nhi

Ngã thị phân vân tiện khả chi

Gia nội nhân luân thăng nhất cấp

Môn phong hoàn mỹ khách hồng hy

Dịch thơ

Tin về vợ mới đẻ con trai

Trong lòng phấn khởi chẳng bảo ai

Gia nội mỗi người thăng một cấp

Cửa nhà vui vẻ phúc trùng lai

Giải

Đinh tài tốt, phúc lộc thọ, nhà bình yên, vạn sự hay.Quẻ 27

Thập nhị ngô thuỳ vy tể tướng

Thái công bát thập ngộ Văn vương

Xuân lai nam phố mai hoa bạch

Thu đáo đông ly cúc nhuỵ hoàng

Dịch thơ

Mười hai ngô ai làm tể tướng

Thái công bát tuần ngộ Văn Vương

Đầu xuân đầu phố hoa mai trắng

Thu tới rèm đông cúc nhị vàng

Giải

Việc trước chẳng màng, việc sau không lo, thời vận đến muộn, sau mới làm nên.

Quẻ 28

Phụ huề ấu tử khứ tầm phu

Nhật vãn lai đầu nhất lão kha

Minh tảo xuất môn minh chỉ thị

Khả tòng thử nguỵ thị quan đồ

Dịch thơ

Vợ bồng con nhỏ đi tìm chồng

Xế chiều mới gặp một lão ông

Sáng sớm ra đi ông chỉ lối

Theo đường quan lộ gặp ngay chồng

Giải

Vợ chồng hoà hợp, cha con gặp nhau, quý nhân giúp đỡ, công việc tiến đều.

Quẻ 29

Khâm tứ du hành biến hải nhai

Kim bai ngự mã lộ dao giai

Trường an nhập hữu kim tư tưởng

Tương tắc thử hôn trước tửu đài

Dịch thơ

Vâng mệnh đi thăm bãi biển dài

Thẻ vàng lên ngực tới Dao Giai

Trường An gặp bạn bao mong nhớ

Cùng bạn vui chung chén rượu đài

Giải

Nhận sở hành, đắc danh lợi, giai bình an, vô câm kỵ.

Quẻ 30

Độc thượng cao sơn đệ nhất phong

Chú khan hạ giới cảnh ung dung

Thử thời chính thị vân tiêu khách

Bất thức Đào nguyên thượng kỷ trùng

Dịch thơ

Một ngọn núi cao nhất khu rừng

Nhìn xem hạ giới cảnh ung dung

Chốn này chính là vân tiên khách

Chẳng biết Đào Nguyên cách mấy trùng

Giải

Cao rất nguy, việc chưa nên, không tham lợi, chẳng ra tay.

Quẻ 31

Dạ gian phong sậu dĩ phong tỳ

Suy chiết chi hoa đệ nhất chi

Duy hữu hạnh đào kiêm lý thụ

Nhất gai xuân sắc bất tu si.

Dịch thơ

Ban đêm giông tố mạnh tràn về

Làm gẫy cành hoa rụng bốn bề

Chỉ có hạnh đào cùng gốc mận

Một vườn xuân sắc vẫn xum xuê

Giải

Chiêm bệnh hung, thương bất nghi, hôn nhân hợp, canh cập thời.

Quẻ 32

Đỗ nguyên khấp huyết vị xuân quy

Cảm động khuê tình bán yểm mi

Khởi toạ xong tiền khung dạ nguyệt

Tư phu bất giác lệ chiêm y

Dịch thơ

Quốc kêu kiệt sức đợi xuân về

Trong chốn khuê tình cảm động ghê

Cửa sổ đêm khuya trăng khuyết bóng

Nhớ chồng dòng lệ thấm khăn the

Giải

Việc xa xôi, kiện chưa thôi, tin tức vắng, người biệt ly.

Quẻ 33

Sơ văn bác nhạn bán thiên minh

Cấm cổ thinh khao đệ nhị canh

Liệp đắc hồi hương tô Vũ Tiết

Phương chi tại thượng lỡ hồ thành

Dịch thơ

Chợt nghe chim nhạn réo trên trời

Trống điểm canh hai đà vắng người

Mong được hồi hương Tô Vũ ước

Ở thành nước Lỗ rất xa xôi

Giải

Tin đã đến, người chưa về, nạn chưa giải, chủ vô nguy.

Quẻ 34

Kim cổ vô song địch khái nhân

Phá Yên, Hán, Việt dữ Tề Tần

Bạt sơn cử đỉnh uy kinh thế

Nhất đán Ô Giang tự hoá thân

Dịch thơ

Xưa nay vô địch ít có người

Phá Yên, Hán, Việt cứ nhiều nơi

Bạt sơn cử đỉnh oai lừng lững

Một phút Ô Giang kết cuộc đời.

Giải

Thương đắc lợi, tài xức nghi, đầu đắc chí, vỹ phòng nguy.

Quẻ 35

Chu Lang tích nhật phá Tào Công

Gia cát tiên sinh vy đảo phong

Liệt điện công thành do Xích Bích

Thanh danh chấn động hạ hoa chung

Dịch thơ

Ngày xưa Chu Du phá Tào Công

Gia Cát tiên sinh lại cầu phong

Đốt lửa thành công sông Xích Bích

Tiếng vang lừng lẫy hạ hoa trung

Giải

Tài lộc tiến, công danh được, thiên hạ trợ, tác sự hoà.

Quẻ 36

Kính huynh sự trưởng trọng tiên sư

Tu thử hoàng thiên giáng phúc hy

Tâm chú tham tài tài bất đắc

Hữu hay hiếu nghĩa tự vinh thời

Dịch thơ

Thương yêu anh em kính trọng thầy

Như vậy trời cho mọi việc hay

Lòng muốn tham tài, tài chẳng được

Có lòng hiếu nghĩa hưởng ơn đầy

Giải

Kính trọng thầy, thân thiết với anh em, làm việc hiếu nghĩa, không tham lợi, mọi việc hay.

Quẻ 37

Đương thử thê như thắng lão thân

Vị thuỳ kim nhật hữu tư thân

Tâm vô hiếu đạo thiên gia tội

Thượng cản cầu linh hướng thánh thần

Dịch thơ

Coi vợ con hơn bố mẹ sinh

Vì ai nay mới có thân mình

Lòng không hiếu đạo càng thêm tội

Còn giám kêu xin đấng thánh thần

Giải

Khinh phụ mẫu, trọng thê nhi, thêm gia tội, thử cáo tri.

Quẻ 38

Thủ tiết thu đông thả tiệm tài

Xuân lai danh lợi tiện tương nghi

Chí quân chiêm dục tường hung cát

Cầu tốc nan thành uổng độ cơ

Dịch thơ

Nay tiết thu đông đã muộn rồi

Sang xuân danh lợi đạt hoà đôi

Nay ngươi muốn biết hung hay cát

Muốn chống khó thành uổng công thôi

Giải

Không nên vội, hãy yên thân, việc giữ kín, đợi sang xuân.

Quẻ 39

Vận tự lai xuân cát khánh đa

Quân kim hựu bốc hảo như hà

Tương phùng tài tử xương thiên tích

Dư nhược cầu quan thuỷ thượng ba

Dịch thơ

Vận từ sang xuân tốt rất nhiều

Ngươi nay lại bói tốt làm sao

Gặp người tài tử trời cho của

Nếu có quan lộc việc nên hưu

Giải

Rất tốt đẹp, chẳng phải cầu, bầu bạn gặp, quan chức hưu.

Quẻ 40

Đình ngoại song nhi hỷ liễu hoa

Đường chung phụ mẫu đối thường trà

Hoàn nhi đắc thử vi hy tiếu

Vị khán khoa công bất thiểu gia

Dịch thơ

Sân trước đàn con múa hái hoa

Trong nhà cha mẹ uống thanh tra

Thấy trước cảnh vui cười hớn hở

Người xem khen ngợi công ta

Giải

Thậm đắc ý, tối bình an, chủ hoà hợp, lợi quảng đa.

Quẻ 41

Ông đới lê lai xuất trị điền

Thê hoà nữ tử phóng ty niên

Tiểu nhi học thụ bầu qua diệp

Lợi xuất nhân luân đạo lạc thiên

Dịch thơ

Áo nón ông ra chốn ruộng bờ

Vợ cùng con cái việc tằm tơ

Con trẻ học trông cây dưa tốt

Đem lại toàn gia lợi lộc to

Giải

Làm được việc, đãi được người, sự hoà hợp, một nhà vui.

Quẻ 42

Nhất thê nhất thiếp đố tranh dương

Thất nội thân vân nhược giáo trường

Nữ tử cát sinh căn cứ mẫu

Hồi xa xúc mã lưỡng tương phòng

Dịch thơ

Vợ cả, vợ hai đánh cãi nhau

Trong nhà bối rối chực đâm dao

Mẹ cùng con gái càng gây chuyện

Đi ngựa về xe cẩn thận nhiều

Giải

Chí bất hợp, nên phân cư, chẳng cần thuốc phúc hoàn dư, phòng xe cộ, chia bè cánhQuẻ 43

Cao tùng thụ hạ tuý miên tuỳ

Tâm sự tinh hồi tứ cú thi

Tự tại quy lai song hạ toạ

Giao ngâm ngâm thị ngã tương chi

Dịch thơ

Say ngồi ngủ gật dưới gốc thông

Tỉnh dậy làm thơ tự nhủ lòng

Thủng thỉnh trở về bên cửa sổ

Ngâm nga ca vịnh sướng vô cùng

Giải

Hữu quan thế, bất kinh hoàng, có chỗ dựa, việc ổn định, chủ uy nghi.

Quẻ 44

Trung thu đối tửu tại đình trung

Hối kiến hằng nga xuất nguyệt cùng

Nhân vấn quế tài lưu dữ ngã

Giáng lai đình tử lưỡng tam chung

Dịch thơ

Trung thu uống rượu giữa sân nhà

Chợt thấy chị Hằng xuất hiện ra

Đưa đến cho ta cành quế tốt

Rồi sinh con quý thoả lòng ta

Giải

Gặp bạn tốt, mưu lợi được, lại có tài, sinh con quý tử.

Quẻ 45

Ngần thượng sơn gian nhất toạ lâu

Chúng quan vân thuỷ mạn du du

Tà dương cảnh táccầu thanh náo

Nan dã hà tâm bất lữ rầu

Dịch thơ

Gặp ở trên non một lâu đài

Nhìn xem mây nước cảnh trần ai

Xế chiều bóng ngả chim nháo nhác

Cảnh ấy khiến ai chẳng thở dài

Giải

Tuy có lợi, chi bất bình, bệnh sẽ khỏi, kỵ đi xa.

Quẻ 46

Nhất thừa tuấn mã nhất thừa lư

Hậu hữu lâu xa kịp đại dư

Lư tỷ mã xa hoàn bất túc

Xa phù ngã thử thực kham dư

Dịch thơ

Một cưỡi ngựa quý, một cưỡi lừa

Sau lại đoàn người cưỡi xe to

Ngựa xe đều vượt lừa không kịp

Xe giúp cho ta lực có thừa

Giải

Lợi tuy hữu, chí bất bình, bệnh dĩ chỉ, kỵ viễn hành.

Quẻ 47

Phụ lão canh điền ngộ hổ lang

Bào hao đình tảo dục lại thương

Nhi tòng bối hậu phiên lai tả

Phụ tử bình an khánh nhất đường

Dịch thơ

Ông già cầy ruộng gặp hổ lang

Gầm hét cấu cào muốn nuốt phăng

Lũ con theo sau xông vào đánh

Cha con bình an lại đàng hoàng

Giải

Sợ lại mừng, tuy gian nan lại có lợi; nguy hiểm rồi lại bình an, dữ rồi lại lành.

Quẻ 48

Thiên hàn sương tuyết đống giăng hà

Thiên tích cao sơn bội đột nga

Thiếu điểu lưu sào châu vãn cảnh

Ngư tân tiều ngạn bất văn la

Dịch thơ

Tr ờirét tuyết sương đọng dưới ngàn

Núi rừng phủ kín khắp nơi nơi

Chim chóc chẳng hề ra khỏi tổ

Ngư dân lâm nghiệp chẳng ai vui

Giải

Thuỷ và bộ đều hiểm trở, không chán nản, việc hoàn lại, sau sẽ hay.

Quẻ 49

Khách địa tương phùng tử lý nhân

Bất thăng hoan hỷ vấn gia thân

Đáp lại lưỡng tử bình an tại

Chúc mạc lưu liên ngộ lão thân

Dịch thơ

Đất khách may sao gặp người làng

Hỏi thăm cha mẹ có an khang

Cho hay gia quyến bình yên cả

Sẽ chẳng bao lâu gặp thân nhân

Giải

Tin đã đến, nhà bình an, chẳng nên đi, sớm vội về, người đi sắp về, không nên đi tìm.

Quẻ 50

Nhân bệnh sàng đầu dạ tận ngâm

Thê vô tình ý tử vô tâm

Thu thuyền thanh tống hà dương hạ

Tài dã thù phi tích nhật kim

Dịch thơ

Người ốm kêu rên suốt đêm ngày

Vợ con hờ hững chẳng ai hay

Ve sầu kêu giục là dương xuống

Của để lâu năm đã lấp đầy

Giải

Bệnh giả hung, tài hựu phá, sự bất thành, gia đạo biến, của chôn lâu không tìm được.

Quẻ 51

Tạc dạ sơn giao kết thuỵ Châu

Kim triều hạnh tiếp quý nhân dư

Phúc tinh chiếu cấp trừ tai nạn

Tiên triệu trinh tường khánh hữu dư.

Dịch thơ

Chập tối ngọn đèn đã kết hoa

Sáng sớm may sao khách đến nhà

Phúc tinh chiếu xuống trừ tai nạn

Điều lành đem lại phúc nhà ta

Giải

Người đem lợi đến, phúc tinh chiếu sáng, vạn sự tốt đẹp.

Quẻ 52

Kim quyết chung mênh vạn hộ khai

Bách quan triều hạ mãn kim giai

Tự công thoái thực triều nghi bãi

Môn ngoại tương tương ngoc bội lai

Dịch thơ

Kim quyết rung chuông vạn hộ khai

Trăm quan triều phục khắp kim ngai

Bãi chầu lần lượt lui vào nghỉ

Sang sảng ngọc châu đến biếu ngài

Giải

Nhà cửa đều yên, giao dịch có lợi, trong ngoài tốt đẹp, không cấm kỵ gì.

Quẻ 53

Kỵ lư đạp tuyết dữ tầm mai

Hỷ ngộ tri âm tự ngoại lai

Đối cảnh hữu tình thi hứng bội

Khuyến quân cưỡng ẩm thử dư bôi

Dịch thơ

Cưỡi lừa đạp tuyết đến vườn mai

May gặp tri âm đã ở ngoài

Chén rượu bài thơ đề tức cảnh

Rượu ngon nài ép cứ vui hoài

Giải

Đầu xuân đắc ý, gặp bạn kịp thời, bệnh tật sẽ khỏi, hôn nhân hoà hợp.

Quẻ 54

Nhất đối Hoàng anh lộng tảo xuân

Phi ca phi khúc động đao nhân

Khả lân chức nữ tà dương thán

Tư tưởng phùng xoan hợp tấn tần

Dịch thơ

Chim hoàng anh hót rộn mùa xuân

Nghe tiếng líu lo động người săn

Rất thương cô gái đang mong đợi

Mong muốn cùng đi kết châu tần

Giải

Hôn nhân nên hẹn, nói năng hợp lý, bệnh còn kéo dài, tiểu nhân dèm pha, phải chờ đợi.

Quẻ 55

Nhất luân hồng nhật tiệm đông thăng

Tán tận sơn hà vạn lý băng

Thiên hạ nhân dân giai ngưỡng thị

Phong phàm tiếp tạo vãng lai bằng

Dịch thơ

Mặt trời đang mọc ở phương đông

Hương giá xua tan khắp mọi vùng

Thiên hạ nhân dân đều phải cậy

Buồm đương ngập gió thuận vô cùng

Giải

Quý nhân bảo hộ, gian tà xa lánh, thuỷ bộ bình yên, người buôn có lời.

Quẻ 56

Tam dương khai thái nhật tri trì

Mãn thụ hồng hoa chính cây thi

Canh hữu tứ châu tương ban tác

Bằng quân nhậm thủ nhất phương tri

Dịch thơ

Ba xuân mở hội thật dài thay

Hoa hồng nở rộn suốt tháng ngày

Lại có nhiều cây đua ngành ngọn

Cho ta chọn lấy một cành cây

Giải

Đã qua cơn bế tắc, đến lúc thuận lợi, mọi việc đều hài hoà.

Quẻ 57

Khuyến quân mạc sạ tam xuân điểu

Tử tại sào trung vọng mẫu quy

Khẩu phúc lưu tham tam khối nhục

Tha toàn mầu tử cộng vu phi

Dịch thơ

Mùa xuân xin chớ bắt chim non

Trong tổ đang mọn mẹ mớm con

Ta chẳng thèm chi ba miếng thịt

Tha cho tổ ấm được vuông tròn

Giải

Phàm sự tích thiện, đức tại thiên tâm, tai ương tại viễn, dục tốc bất đạt.

Quẻ 58

Khuyến quân bất tất thái tâm sầu

Các đình hoàng ba vãn tại thu

Thái nhâm đại nhân tiên khổ chí

Vương sư lã thượng diệc tinh thần

Dịch thơ

Khuyên người chớ bận để tâm sầu

Hoa cúc nở vàng đến cuối thu

Ngày trước thái nhân luôn khổ trí

Thái công gặp vận lục bạc đầu

Giải

Không nên lo nghĩ, âu sầu, chí lớn muộn nên, Thái công tám mươi mới nên sự nghiệp.

Quẻ 59

Nhân kiến bần hàn chí bất khinh

Na tư hậu nhật hữu vân tình

Thiên cơ bất khả nhân gian lộ

Tâm tố nhân tâm lý tự minh

Dịch thơ

Người thấy bần hàn, bụng rất khinh

Biết đâu có lúc được Vân Tình

Cơ trời chẳng để người trần biết

Lòng lại nhủ lòng lẽ tự mình

Giải

Bất khả kiêu ngạo, dĩ phong khẩu thiệt, suy tâm độ tâm, vạn sự hoà duyệt.

Quẻ 60

Khả lân thêm nhị khắc nhân người

Bắt nhược tăng tham cử lãi miên

Thiên tích phúc thân do kế lợi

Kỳ trùng hiển thánh dã quan thiên

Dịch thơ

Rất thương cụ Phan khóc thầy Uyển

Chẳng kém tăng tham trọng lão niên

Lòng trời đã định ai cưỡng được

Thánh hiền còn vậy mạnh di thiên

Giải

Số định đoản mạnh, giàu sang bởi trời, thánh không mất con, thầy Phan cũng vậy.

Quẻ 61

Thế thượng toạ tâm tiệm tiệm cao

Vi nhân toại lợi phùng trần lao

Hung hung cát cát tuần hoàn sự

Thắng bại tam niên kỷ tỉnh tao

Dịch thơ

Người ta ở đời muốn lên cao

Làm nhân trục lợi rất gian lao

Xấu tốt tuần hoàn là như vậy

Thắng bại ba năm lại tỉnh tao

Giải

Tri chỉ đương chỉ, vô hoạ vô phúc, khả hành tắc hành, tận tận bình an.

Quẻ 62

Nang thi bầu tửu kỵ thừa lư

Phóng dự trường đồ nhậm sở như

Sơn thuỷ hữu tình thi hứng bột

Du du tứ hải hữu thâm dư

Dịch thơ

Túi thơ bầu rượu cưỡi con lừa

Buông cương đường dài tới chốn xa

Sơn thuỷ hữu tình thơ càng hứng

Bốn biển rong chơi sức có thừa

Giải

Bình yên, muốn làm sẽ làm được, nói có người nghe, nghi cư gia thất, bất khả hành thương.

Quẻ 63

Bất như hoà lạc tại thư đường

Hà tất thâm lâm đáo viễn phương

Nhược thị cưỡng cầu tâm mạc hối

Thất tài nan miển thụ tai ương

Dịch thơ

Chi bằng vui vẻ ở thư đường

Sao lại đem thân chốn xa phương

Nếu cứ cưỡng làm không hối kịp

Mất tiền lâm nạn chịu tai ương

Giải

Nên ở lại nhà, chớ nên đi xa, nếu không tin mất của, hại người, mọi việc phải chờ đợi.

Quẻ 64

Dương phàm nhất khứ thuỷ vân biên

Ước vọng gia hương tư tiểu nhiên

Hoặc vũ hoặc phong thiên mạc tắc

Vô nan khả hoãn đảnh hồ thiên

Dịch thơ

Dương buồm ra khơi để vượt biên

Rời bỏ quê hương dạ ưu phiền

Gặp gió, gặp mưa sao cưỡng được

Tai biến bất thường chẳng tại thiên

Giải

Không nên đi, gặp tai ương, nguy hiểm đến tính mạng, nên cầu lễ sẽ qua khỏi.

Quẻ 65

Tướng quân đới giáp xuất ưu điền

Sạ trung vu sơn nhất lão Viên

Đại địa linh linh tranh giảo thỏ

Thu đài hồi mã hướng dinh tiền

Dịch thơ

Tướng quân mặc giáp quyết đi xa

Bắn trúng sườn non chú vượn già

Đất rộng bắn luôn con giảo thỏ

Thu quân hồi mã trước dinh nhà

Giải

Trước nên giữ mình, sau thu lợi lớn, bầu bạn chân tình, đi về vui vẻ.

Quẻ 66

Nhậm tha huỷ dự diệc hà can

Tùng bách long đông mận tuế hàn

Khởi thạch phi xa giang hải dũng

Ngô thân an nhược thái nham san

Dịch thơ

Người khác khen chê có ngại gì

Mùa đông tùng bách chẳng suy vi

Như đá nằm trên cồn cát trắng

Là núi Thái Sơn chẳng ngại gì

Giải

Miệng lưỡi chê bai cũng không ngại, thấy nguy không làm, mọi việc đều yên.

Quẻ 67

Thánh nhân tuyệt lập tại ư tần

Thiên tích kin lân giáng hạ thần

Tử lộ tuy cơ nhưng dũng chiến

Thiên trù tống lực lý kim lân

Dịch thơ

Đức thánh cạn lương ở nước Tần

Trời cho Kim Lân xuống phàm trần

Tử lộ đói lòng nhưng đánh giỏi

Thiên Trù giúp sức hỷ Kim Lân

Giải

Trong lúc gặp nạn, quý nhân giúp đỡ, kiện, bệnh đều yên, tài lộc và hôn nhân đều đạt.

Quẻ 68

Nhãn tiền mạc luận cá nhân ân

Huynh đệ thân thân bất nhược ngân

Bản vị thánh triều từ chấp chính

Trung thần phản bất nhược gian thần

Dịch thơ

Trước mắt nói gì đến cá nhân

Anh em thân mấy chẳng bằng ngân

Nguy chốn triều đình khi nhiếp chính

Trung thần phản chẳng bằng gian thần

Giải

Bầu bạn vô nghĩa, anh em vô tình, kẻ gian dèm pha, tạm ở gia đình, chờ thời cơ.

Quẻ 69

Tích nhật dương phi phối thọ vương

Chí tơ cước hậu sự minh hoàng

Tư thời hoạng sủng quang ân cập

Quách phủ hưng Đường hựu diệt Dương

Dịch thơ

Ngày trước Dương phi lấy Thọ Vương

Nhân duyên sau lại kết Minh Hoàng

Lúc này nhà vua ban ân trọng

Quách Phủ giúp Đường lại diệt Dương

Giải

Trước thường, sau bại, ban thưởng vô cùng, mọi việc lành trước, sau không trọn vẹn.

Quẻ 70

Nhất diệc khinh châu nhât đoản bồng

Nhân sơn chí thuỷ vãn lưu thông

Sinh nhai thuỷ diện vô cùng tận

Tụ lạc thiên luân hiển thế phong

Dịch thơ

Một chiến thuyền nan, một con đò

Đi khắp đó đây chẳng phải lo

Mặt nước sinh nhai đâu cũng tốt

Việc hay đem lại được ấm no

Giải

Sinh thì có lợi, đi lại đều thông, lớn nhỏ hoà hợp, ta được thong dong.


Quẻ 71

Sơn trung uẩn ngọc hà nhân chức

Thiên ý lưu di đắc ngọc nhân

Lỗ quốc sản châu minh chiếu dạ

Trung hoa thụ cống thử kỳ châu

Dịch thơ

Trong non có ngọc nào ai biết

Trời để cho ta được ngọc lành

Dưới hồ trân châu đêm chiếu sáng

Trung hoa đem cống vật lừng danh

Giải

Hữu ý chẳng được, vô tâm lại nên, mạnh trời đã định, cưỡng làm không hay.

Quẻ 73

Đương niên dĩ thượng Đằng Vương các

Thử nhật hoan du hỷ thái bình

Đại để cổ kim giai cánh tại

Duy nhân vô kế hoạch trường sinh

Dịch thơ

Năm nay ta lên chốn Đằng Vương

Ngày ấy hân hoan sướng lại thường

Cảnh vắng xưa nay là thêm có

Kể gì học để được thọ thường

Giải

Ta tới cảnh lạ, sung sướng vô cùng, tài lộc và hôn nhân đều tốt, hiện bệnh chưa yên.

Quẻ 74

Để mạnh truyền tuyên mặc vị càn

Tiết phong mộc vũ phủ Tràng An

Đê đầu khuất tất kim giai hạ

Yên cập minh huyên tiễn hậu đoàn

Dịch thơ

Chiếu chưa ráo mực mạnh vua ban

Vượt qua mưa gió đến Tràng An

Thềm vàng quỳ gối xin phụng mạng

Sau xét thương cho lộc vẹn toàn

Giải

Được giao trọng trách, có muộn mới hay, làm ruộng, buôn bán, gia đạo tốt, có hỷ sự.

Quẻ 75

Hoàng Oanh loan báo chủ nhân thâm

Nhật hữu ân thâm Thánh để tâm

Tứ dữ nhân dân quan quyền thế

Tam công hiển ứng lệnh tiên tầm

Dịch thơ

Hoàng oanh về báo chủ nhà hay

Vì có ơn sâu Thánh trước ngày

Ngài cho quyền thế đời hưởng lộc

Tam công chức lớn thật là may

Giải

Lợi lộc tự nhiên, vợ chồng đẹp đôi, bệnh giảm, kiện tụng thắng, lại có quyền.

Quẻ 76

Tam tỷ thành danh phạm tử chân

Khuyến quân hà tất thái tâm sầu

Vi kiêm thả đạm gia trung dụng

Noãn nhật tiêu sương toại chí cầu

Dịch thơ

Ba giá làm nên Phạm Tử Chân

Khuyên người chớ bận để tâm sầu

Lúc này gia nội dùng vừa đủ

Giải

Chẳng phải lo nhiều, an phận thủ thường, đợi đến đầu xuân công danh sẽ tới.

Quẻ 77

Kim ngộ bất cấm phóng đăng tinh

Thành thị giao quang đối nguyệt minh

Nguyện sắc hữu tình đăng hữu ảnh

Nhất ban vạn sự bất thăng tinh

Dịch thơ

Ta nay có cấm thả thả đèn đâu

Thành thị như trăng sáng một tuần

Vẻ đẹp ánh trăng đèn có hỏng

Vạn sự sao bằng nghĩa tình sâu

Giải

Hôn nhân thì nên, cầu tài tốt, bệnh khỏi, kiện tụng thắng, quý nhân giúp đỡ,

Quẻ 78

Nhạn hồng bắc khứ thuỷ nam lưu

Trục lãng đào hoa xuất phố đầu

Phong tống cô phàm đông hải thệ

Dịch thơ

Chim hồng về bắc nước suối nam

Đầu phố đào hoa cỏ bên đường

Gió đẩy thuyền con ra đông hải thệ

Nhật khynh hang lãng nhập tây châu

Giải

Cảnh sự vô tình, phân ngoại ý hình, tài hôn vị tất, tụng bệnh nan hanh.

Quẻ 79

Bất tu hà đại tác quân vương

Bạng xúc sơn lâm thọ khảo xương

Vườn tích xa trần môn bất tuyệt

Nam thư nữ chức sẽ trung tường

Dịch thơ

Chưa biết ngày nào được làm vua

Trong rừng sinh sống thọ có thừa

Lối đi xe ngựa bao giờ dứt

Trong nhà trai học gái tầm tơ

Giải

Công danh chẳng màng, ở nhà thì tốt, vui vẻ sống lâu, thần linh trợ giúp.

Quẻ 80

Hào vinh hảo tửu hảo cầm thi

Hảo điểu hảo hoa đối cuộc kỳ

Bất công bất sỹ bất thương mại

Thiên tích tràng sinh vĩnh tứ thời

Dịch thơ

Muốn nhân muốn rượu muốn đàm thơ

Thích chim thích hoạ lại thích cờ

Chẳng thơ chẳng hoạ, không buôn bán

Trời cho trường thọ hưởng bốn mùa

Giải

Mọi việc đều nên, vui vẻ, tài lộc chất đầy, phúc thọ vẹn đủ, công danh có quý nhân giúp.

Quẻ 81

Tằng văn lưu Nguyễn nhập đào nguyên

Cánh hữu tiên nhân hợp túc duyên

Khả hận trần tâm lưu bất tại

Ngọc thơ nhãn khán lệ lưu biên

Dịch thơ

Từng nghe Lưu-Nguyễn tới Đào-Nguyên

Cùng với người tiên đà kết duyên

Đáng giận người Tần không kiên định

Ngọc thư để lại lệ thấm khăn

Giải

Cầu tài chẳng lợi, hôn nhân chia ly, lại sinh đau thương, mọi việc xếp lại.

Quẻ 82

Uyển trung bách thảo cộng tranh nghiên

Điệp náo ong ca trí vạn thiên

Thử nhật thuỳ vô kiều thả vọng

Tầm minh hô hữu yến tư tiền

Dịch thơ

Trăm cây đua ngọn ở một vườn

Ong bay bướm lượn có hàng ngàn

Lúc ấy ai mà không ngắm cảnh

Bầu bạn rủ nhau tới uyển tiền

Giải

Thời sự đang hay, quý nhân đưa lại, hôn hợp, bệnh khỏi, tài tốt, kiện xong.

Quẻ 83

Toạ đối ngâm đăng cổ điển tam

Lưu tâm tiệm tứ bất minh đàm

Hạnh nhiên đắc hợp huyền cơ lý

Đãi đán thi hành lạc thả đam

Dịch thơ

Ngồi bước ngọn đèn trống canh ba

Trong lòng suy nghĩ chẳng nói ra

May sao nghĩ được điều bí ẩn

Đến lúc thi hành rất hoàn ca

Giải

Các việc tự chủ, chẳng lộ ai hay, trong lòng đã định, cứ làm không sai, được thần linh trợ.

Quẻ 84

Đa tích kim tiền giữ tử tôn

Tử tôn vị tất thủ năng tồn

Bất như phương thốn tồn âm chất

Đức động vu thiên thị phúc môn

Dịch thơ

Muốn để nhiều vùng vàng cho cháu con

Cháu con chưa chắc giữ được tròn

Chi bằng để lại điều âm đức

Đức động lòng trời ấy phúc hơn

Giải

Không nên cầu lợi, ít dục, tư tâm, kiện xong bệnh khỏi, phúc lộc tự tâm.

Quẻ 85

Quân tự thông minh chí quá nhân

Hà tu cầu đảo tự minh chân

Tài hôn hôn sự kỳ lai nhật

Bệnh tụng khiên liên ngũ nguyệt tuần

Dịch thơ

Người rất thông minh chí hơn người

Chẳng nên cầo đảo tự hiểu thôi

Tài hôn sẽ hạn ngày mai tới

Bệnh, kiện giằng dai mấy tháng trời

Giải

Vốn đã có chí, nay sao chưa rõ, tài hôn địa lợi, bệnh, kiện giằng dai.

Quẻ 86

Đào hoa điệp lộ sắc thiêm kiệu

Liễu giá nghênh phong cử nhược điều

Tối thị nhất trường thanh thắng cảnh

Thanh thanh ngân đối sắc yêu yêu

Dịch thơ

Hoa đào sương xuống sắc thêm xuân

Cành liễu gió đưa đẹp bội phần

Khảng định nơi đây là thắng cảnh

Lá xanh hoa thắm sắc càng xuân

Giải

Mọi việc kịp thời, đi buôn có lời, cùng nhau hoà hợp, tốt lại, xấu đi, công thành danh toại.

Quẻ 87

Nội phụ nhương thành tam đầu tửu

Kim tiêu hạnh tiếp quý nhân tâm

Đa mông chỉ thị đăng vân lộ

Cánh bá hồ trường đáo nhất trâm

Dịch thơ

Người vợ nấu xong ba hũ rượu

Sáng nay được tiếp khách chơi nhà

Trao cho chỉ thị đăng vân lộ

Bữa tiệc tiễn đưa chén đậm đà

Giải

Tuy ở nhà tranh, người sang tới nhà, mời lên nhận việc, mọi việc hài hoà, quý nhân trợ lực.

Quẻ 88

Tương thân thử nhật viễn lai hành

Hàm lệ vô thanh xướng vị thành

Cánh chúc thành công lai hậu nhật

Hy hy hạ hạ trúng môn sinh

Dịch thơ

Ngày ấy cùng cha tiễn chân ffi

Nghẹn ngào chẳng nói được diều gì

Cầu chúc sau này thành công lớn

Vui này cho bõ lúc hàn vi

Giải

Tiền trở hậu cát, quý nhân giúp đỡ, gặp điều may mắn, bệnh khỏi, kiện thắng.

Quẻ 89

Tuy nhiên đại chí học như ngu

Nhậm chí long xà ẩn bất câu

Thiện dưỡng hiển nhiên ngộ chính khí

Chi quan vu tựu má ngôn du

Dịch thơ

Tuy rằng chí lớn học mà ngu

Vững chí rắn rồng ẩn chẳng lâu

Lên dốc một lòng ăn ở tốt

Ngẫm xem lời nói được hay hư

Giải

Người có chí lớn, chẳng nên khoe mồm, trời đất phù hộ, việc thành chẳng nhỏ.

Quẻ 90

Tam quả đào hồng thứ đệ sinh

Liên chi đời điệp phó phân minh

Khanh đương kỵ hạ thừa song thủ

Thị nhữ gia trung khánh thuỵ chinh

Dịch thơ

Ba quả đào hồng ở một cành

Liền lá liền hoa thật là xinh

Có người quỳ dưới nâng tay đỡ

Như vậy nhà ta có phúc lành

Giải

Gia trạch yên ổn, sinh con quý tử, gặp nhiều hỷ sự, trăm việc đều nên, công thành danh toại.

Quẻ 91

Trọng do phụ mễ dưỡng gia lương

Hiếu hạnh ư tư đạt bỉ thương

Tòng sự thánh môn tri đại đạo

Chí kim hàn mặc thị lưu phương

Dịch thơ

Trọng do đội gạo nuôi cha mẹ

Việc làm hiếu hạnh quý vô cùng

Theo học thánh hiền hay đạo lớn

Tiếng thơm sử sách để ngàn năm

Giải

Việc đang làm tiếp, việc ẩn thái sơn, người đi sắp về, bệnh kiện giải dần, quý nhân trợ lực.

Quẻ 92

Chiêu Quân mã thượng lộng tỳ bà

Sơn toả nga my đãn tiệp gia

Tối thị hồng nhan đa bạc phận

Mao diên bút hoạ ngọc vi hà

Dịch thơ

Chiều Quân lên ngựa nhảy tỳ bà

Núi ngàn tình cảm cách nước nhà

Tối kỵ hồng nhân đa bạc phận

Mao diên bút hạ ngọc vi hà

Giải

Việc đã tổn thương, rời nước xa nhà, kẻ gian dèm pha, ân hận đau lòng, bệnh đáng lo.

Quẻ 93

Mãi Thần tích nhật thượng tiền tô

Đậu thị vô tư phúc mạc chu

Nhãn để thê thương sơ sĩ tử

Vân trình nhẩ đán thượng long lân

Dịch thơ

Mãi Thần kiếm củi chuyện ngày xxưa

Họ Đậu có ngày bữa đói no

Những lúc hàn vi khi đi học

Bỗng chỗ lầu rồng được vua ban

Giải

Có chí thì nên, kiên trì nhẫn nại ắt thành công.

Quẻ 94

Tằng lịch trùng trùng điệp điệp sn

Hồi đầu hà sứ thị Tràng An

Nhân thù cảnh dị thuỳ tri dữ

Trưởng ngã gia hương lộ diễn man

Dịch thơ

Trải qua bao dãy núi bạt ngàn

Quay đầu đã tới chốn Tràng An

Cảnh lạ người đông ai quen biết

Lã khách tha hương hỏi thăm đàng

Giải

Tìm vật khó, xem bệnh chưa yên, hỏi việc chưa được, cầu hôn khó khăn, công danh chậm.

Quẻ 95

Thiên niên tri lí thượng triều tiên

Vạn tuế tri quy chúc thánh niên

Thông thọ bàn đào duyên thọ toán

Côi sơn lệ thuỷ khởi phi tàn

Dịch thơ

Ngàn năm cá chép muốn thượng thiên

Muôn tuổi con rùa được chầu tiên

Thông chốn bàn đào càng thêm thọ

Núi xanh khe núi vẫn còn nguyên

Giải

Sinh được con ngoan, lơi lớn, tài lộc và hôn nhân rất tốt, việc lành tới nhà, công danh thành đạt.

Quẻ 96

Băng cước đông ba đệ nhất phong

Khả lân khả mộc điểm ung dung

Phan vân các tự tầm an túc

Thương hải tang điền hữu biến tông

Dịch thơ

Núi cao sóng vỗ lở tứ tung

Chim rừng trong tổ nháo nhác trông

Rối bời chưa biết tìm nơi đậu

Dâu bể đổi dời thật thương tâm

Giải

Ốm đau thì sẽ qua đời, gia nội biến đổi, không yên, công việc gặp trắc trở, triệu li tán.

Quẻ 97

Ngọc Dung đối kính tiếu hy hy

Nhất đoạn phương tình mạc cá tri

Khinh khai châu trần thanh nhất nhã

Vị phùng dữ ngã tổng song my

Dịch thơ

Ngọc Dung soi gương miệng cười khì

Khối tình nào ai đó biết chi

Hé miệng môi son lời thăm nhà

Chưa bao giờ được đối xong ui

Giải

Bệnh sẽ lui dần, hôn nhân hẹn gặp, tài lộc trước mặt, việc lạ có chậm, giữ nguyên mọi việc.

Quẻ 98

Lưỡng hổ tương tranh đáo nhất trương

Vị tri cao hạ ná cao cường

Khuyến quân thả thượg cao tùng mạc

Nhất cử toàn thu lại nhất trường

Dịch thơ

Hai hổ đua tranh ở đấu trường

Chưa biết con nào được biểu dương

Ta nên lên ngọn cây nhìn xuống

Kết thúc mới hay hổ cao cường

Giải

Việc chẳng tranh giành, xem trước nhìn sau, thời cơ phát động, thaay lợi tự nhiên.

Quẻ 99

Thơ ngâm chi hướng hữu thuỳ tri

Độc đối bình hoa trước tửu kỳ

Thành thượng triều cao sơ chiếu vật

Kê thanh viễn cận náo hy hy

Dịch thơ

Nào có ai hay tự ngâm thơ

Mình với bình hoa rượu với cờ

Sáng sớm trên thành cao nhìn xuống

Tiếng gà gần xa gáy o o

Giải

Tài cao ít có, thủng thẳng bình yên, trăm đức báo đền, mặt trời đang lên, quý nhân trợ lực.

Quẻ 100

Bách xích cao lau điểm bích hồng

Vạn giang trúng thuỷ cộng triều đông

Vu kim diện bích vân xong nội

Đẳng đắc xuân lôi khởi ngoạ long

Dịch thơ

Trăm thước lầu cao điểm bích hồng

Muôn sông ngàn suối hướng về đông

Cửa sổ vừng hồng soi rõ mặt

Xuân sang sấm dậy đánh thức rồng

Giải

Nên đi từng bước, dần dần lên cao, chẳng cầu sẽ được, tiến tới công cao, âm phù dương trợ


15 bài học vô giá được đúc kết từ kinh nghiệm của người xưa

15 bài học vô giá được đúc kết từ kinh nghiệm của người xưa

55 chân lý cuộc đời mà bất kỳ ai cũng cần nhớ

55 chân lý cuộc đời mà bất kỳ ai cũng cần nhớ

Muốn thay đổi vận mệnh trước tiên hãy sửa lại cách nói chuyện của chính mình

Muốn thay đổi vận mệnh trước tiên hãy sửa lại cách nói chuyện của chính mình

Cách nhìn thấu nội tâm người khác

MUỐN HIỂU THẤU NỘI TÂM CỦA MỘT NGƯỜI, CHỈ CẦN NHÌN VÀO 8 HÀNH ĐỘNG NHỎ NÀY

50 CÂU NÓI của Paulo Coelho có thể THAY ĐỔI cuộc đời bạn

50 CÂU NÓI của Paulo Coelho có thể THAY ĐỔI cuộc đời bạn

Xin Quẻ trạng Lường

Phàm nhân phong lực tiến hành châu Bất phạ sân sân xuất hải ngung Cơ hội thử thời quân mạc thất Nhất tiên thành cử nhất thiên thu

Vận mệnh là gì?

Vì sao vận mệnh mỗi người khác nhau?

Định luật Cây Tre

Tre mất 4 năm chỉ tăng thêm 3 cm. Nhưng từ năm thứ năm trở đi, nó sẽ phát triển mạnh mẽ với tốc độ 30 cm mỗi ngày và chỉ mất sáu tuần để phát triển lên 15 mét.

Bạn là người đốn củi hắn là kẻ chăn dê.

Câu chuyện người đốn củi và kẻ chăn dê, đọc xong ngộ ra nhiều điều

12 truyện cười thâm thúy 11 bài học cuộc sống ý nghĩa

Đơn giản là những câu chuyện cười thâm thúy nhưng trong đó chứa đựng những bài học cuộc sống giá trị có thể bạn chưa nhận ra.

5 câu chuyện tiếng Anh hay và ý nghĩa

Những câu chuyện hay và ý nghĩa

30 câu chuyện ý nghĩa nhất về cuộc sống bạn nên đọc

Dưới đây là các câu chuyện khiến bạn suy ngẫm và trân trọng cuộc sống của mình hơn.

14 BÀI HỌC SÂU CAY bạn nên đọc 1 lần

CHỈ KHI NGHÈO KHÓ TÔI MỚI ĐƯỢC DẠY NHỮNG BÀI HỌC SÂU CAY NÀY